De kerkenraad nodigt de leden van de gemeente uit om deel te nemen aan vormings- en toerustingwerk met het oog op hun geestelijke groei en het vervullen van de taken van gemeente en kerk. De gemeente is, vanwege haar betrokkenheid bij de doop, medeverantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van kinderen en de geestelijke vorming van jongeren in de gemeente en schept mogelijkheden om deze te stimuleren en te steunen.

De verschillende mogelijkheden van vormings- en toerustingswerk binnen onze gemeente worden op de volgende pagina’s voorgesteld.