Vigilate


Zoals reeds gecommuniceerd stopt Vigilate in zijn huidige vorm per januari 2023. U leest dus nu de laatste ‘oude, vertrouwde’ Vigilate.

Om de onderlinge betrokkenheid te verhogen, de informatievoorziening (ook als je niet regelmatig in de kerk bent) te verbeteren en verdere verdieping te bieden waar mogelijk (bezinning naast de kerkdienst) gaan we de komende periode samen invulling geven aan de manier waarop we communiceren. Zo zal er de komende maanden werk gemaakt worden van:

1.       Een verfrissing van de website, inclusief het inrichten van een proces om de website actueel te houden

2.       Verbeteren communicatie van onze PGHeusden-app (dit is met name van belang om zonder overtreding van Privacyregelgeving te kunnen communiceren)

3.       De Zondagsbrief als spil om actuele informatie voor de komende weken zowel digitaal als fysiek te kunnen ontvangen

4.       Een informatieblok op de beeldschermen in de kerk (en YouTube) voorafgaand aan de dienst

5.       Het inrichten van Vigilate ‘Nieuwe Stijl’ : een kerkblad dat 1 danwel 2x per jaar verschijnt (bijv. in september om uitleg te geven over het komende Kringwerk)

6.       Frequentere communicatie via de verzamelde mailadressen

Zoals u ziet: een spannende periode waarin we samen gaan ondervinden hoe we naast de kerkdienst en de ‘toevallige ontmoetingen’ toch met elkaar in verbinding kunnen blijven!

     


fb button anbi button

Naar boven