De themagroepen op bijgaande pagina’s ondersteunen het gemeentewerk, zowel binnen, als ver buiten de gemeentegrenzen.