De kerkenraad geeft leiding aan het werk van de gemeente. Dat is zijn belangrijkste taak. Aan het ambt gaat de gemeente vooraf. Dat betekent dat de gemeente niet op de kerkenraad hoeft te wachten om een activiteit te ondernemen. Alle leden zijn ‘geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft’. Afstemming met de kerkenraad blijft nodig om de organisatie van activiteiten te waarborgen voor de lange termijn.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Heusden bestaat uit twintig leden, te weten:

  • De predikant 
  • Negen pastorale ouderlingen, waaronder drie met een bijzondere opdracht.
  • Vijf ouderling-kerkrentmeesters
  • Vijf diakenen.

Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt ingevolge het gestelde in de kerkorde tijdens elke eerste vergadering van het nieuwe jaar gekozen door de leden van de kerkenraad.

Het huidige moderamen bestaat uit de volgende personen:

Dhr.  Vaarties A.C. (Ad)

Dhr. Vaarties A.C. (Ad)

Voorzitter

Dhr. Klerk de J.M. (Jilles)

Dhr. Klerk de J.M. (Jilles)

Assessor

Dhr. Scheefhals F.J.J. (Frans)

Dhr. Scheefhals F.J.J. (Frans)

Scriba

Dhr. Schans E. van der (Ernst)

Dhr. Schans E. van der (Ernst)

Lid

Dhr. Besemer J.P.C. (Jan-Cees)

Dhr. Besemer J.P.C. (Jan-Cees)

Lid

Mevr. Laan-Koemans W. van der (Willy)

Mevr. Laan-Koemans W. van der (Willy)

Lid

 

In principe vergadert de kerkenraad elke derde dinsdag van de maand en het moderamen de week daaraan voorafgaande.

Zie de secties 'Pastoraat', 'Diaconie' en 'Kerkrentmeesters' voor verdere adresgegevens.