Protestantse Kerk in Nederland is een ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbescontvangendehikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente te Heusden 

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Heusden
RSIN/Fiscaal nummer: 824207610
Website adres: www.pgheusden.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres: Postbus 34
Postcode: 5256 ZG
Plaats: Heusden

Een uitgebreide beschrijving kunt u lezen in bijgevoegd PDF document.

 

 

Baten en Lasten Protestantse Gemeente te Heusden

     
       
 

 Begroting

Rekening

Rekening

 

2018

2019

2018

 

     

Baten

     

 

     

 Opbrengsten uit bezittingen

 €         18.700                    

€             18.389

€             17.665

 Bijdragen gemeenteleden

 €       120.500      

€           124.491

€           123.228

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 €         10.300                

€               7.942

€                9.759

Totaal baten

 €       149.500    

€           150.822

€           150.652

 

     

Lasten

     

  

  

   

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €        94.000                       

€            96.018

€              94.446

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €          4.000               

€              3.552

€                4.591

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €          6.500                  

€              7.762

€                6.230

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €         49.450                   

€             37.541

€               51.197

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €          7.800                  

€              7.665

€                 6.895

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €          3.250                

€              5.717

€                 2.017

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €        8.500                  

€              8.412

€               21.833

Totaal lasten

 €     173.500                  

€         168.215

€             187.259

 

     

Resultaat (baten - lasten)

 € -/-  24.000                          

€ -/-      17.393

€-/-          36.607