De Protestantse Gemeente te Heusden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Het bestuur is in handen van de door de gemeente gekozen kerkenraad.

Op de bijbehorende pagina’s vindt u een kort overzicht van de diverse geledingen binnen de kerkenraad en van de hen toebedeelde taken. Ook is er een overzicht van de voornaamste adressen.