(Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking)

De gemeente weet zich geroepen in woord en daad het evangelie te (doen) verkondigen. De commissie stimuleert – onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen – de belangstelling voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking en ondersteunt acties die in dit kader worden georganiseerd.

Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door:

  • het houden van collecten;
  • het organiseren van acties;
  • het ondersteunen van langdurige projecten;
  • het publiceren van berichten in het kerkblad.

Het rekeningnummer van de ZWO Commissie is: NL65RABO0121704785

Contact: Mevr. H. Spek-Colet (voorzitter) - 0416-351663
Hoog Meeuwen 19, 4268 GT Meeuwen