Heesbeen

De dorpskerk van Heesbeen is een éénbeukig rechtgesloten kerkje dat romano-gotisch is. De vlak opgaande bakstenen toren is 14e-eeuws. Het schip is in de 18e eeuw ingrijpend verbouwd, waarbij de meeste kenmerken van de oudere kerk verloren zijn gegaan. In de westelijke helft van de kerk is nog tufsteen te vinden. Het interieur omvat een preekstoel, een herenbank, een wapenbord en wat koperwerk uit de 18e eeuw. Voorts is er een grafzerk met daarop de gebeeldhouwde figuren van Willem Torck, heer van Heesbeen († 1557) en zijn vrouw Bartha Pieck.

Hoewel het kerkgebouw behoort tot de Protestantse Gemeente te Heusden zijn er op dit moment geen plannen om er diensten te organiseren. Wel worden er, met toestemming van de Protestantse Kerk in Nederland, nog diensten gehouden door de Hersteld Hervormde Kerk, aangezien de meerderheid van de lidmaten in Heesbeen zich in 2009 bij dit kerkgenootschap heeft aangesloten

De Joodse begraafplaats aan de Grotestraat in Heesbeen werd in 1865 in gebruik genomen ten behoeve van de Joodse gemeenschap te Heusden.