logo-kerkbalans

Geef je om je kerk?

Hartelijk dank dat u de Protestantse Gemeente van Heusden steunt! Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor onze stad en wijde omgeving. Een plek die verbindt en een plaats waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Mogen we dit jaar, 2024, weer op uw steun rekenen?

Dankzij u hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. Misschien wel het belangrijkste: we konden een ‘volledige predikantsplaats’ in stand houden. En onze huidige predikant Jilles de Klerk vervult die plaats. Daar zijn we heel blij mee! Maar denk ook aan alle kerkdiensten, speciale diensten, Paas- en Kerstdiensten. Los van dit ‘geestelijke’: we konden de nieuwe predikant een tip-top pastorie aanbieden, we deden onderhoud aan alle gebouwen… Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dankzij uw steun. Nogmaals, dankzij uw steun handhaaft onze gemeente zicht temidden van meldingen van sluitende kerken. Je moet er toch niet aan denken….

We zijn u dankbaar voor uw bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Toch zijn we zo vrij u te vragen of u dit jaar misschien een hogere bijdrage wilt overwegen? Bijvoorbeeld met een bedrag van €5 of €10 per maand? Het zou de gemeente op een nog meer solide basis de toekomst in helpen.

Dankzij uw gift blijft onze gemeente een plek van betekenis en verbinding.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

De GEHELE kerkenraad

TOEZEGGING KERKELIJKE BIJDRAGE 2024

Mocht u niet uit het digitale toezeggingsformulier komen, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande kerkrentmeesters (zij zullen uw toezegging noteren en opnemen in de administratie): 

via mail (kerkrentmeesters@pgheusden.nl)

Stap 1

Typ uw administratienummer. Deze vindt u in de brief die u onlangs heeft ontvangen.

Het administratienummer vindt u op de brief die u onlangs van ons hebt ontvangen. GEEN BRIEF ONTVANGEN EN U WILT TOCH EEN BIJDRAGE LEVEREN? VUL DAN 0000 IN ALS ADMINISTRATIENUMMER

Typ uw naam

Typ uw adres

Typ uw postcode

Typ uw woonplaats

Typ uw emailadres

Stap 2

maak een keuze

Als u kenbaar maakt dat u uitgeschreven wil worden uit het regsiter van de PKN dan zal de wijkouderling contact met u opnemen.

Typ het totaal van uw toezegging voor dit jaar

Maak een keuze...

Ongeldige keuze

Stap 3

EUR 0,00

U gaat akkoord met de privacyvoorwaarden, zoals beschreven in onze privacyverklaring.

U gaat akkoord met de betaling van het door u toegezegde bedrag. Bij een betaling via iDeal betaalt u het volledige bedrag in een keer. Bij een bankoverschrijving heeft u gekozen voor een termijnbetaling. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige overschrijving van het termijnbedrag. Het College van Kerkrentmeesters neemt bovenstaande gegevens op in de administratie en zal u periodiek herinneren als een periodieke betaling aan uw aandacht is ontschoten.

Mocht hebben aangegeven dat u uitgeschreven wenst te worden dan zal de wijkouderling contact met u opnemen voor een gesprek. 

Wij hebben uw akkoord expliciet nodig.

     


fb button anbi button

Naar boven