logo-kerkbalans

Geef je om je kerk?

Onze kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.

Het afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar, en klaarstaat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben we uw steun bij nodig!

Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk aan het pastoraat, het jeugdwerk maar vergeet toch vooral het onderhoud van een 3-tal monumentale gebouwen (de kerk, de pastorie en de Open Hof) niet. Maar hoe belangrijk de kerk ook is, zij krijgt géén subsidie van de overheid en is daarom afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Daarom vragen we onze leden jaarlijks een financiële bijdrage. Met deze brief doen we daarom een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Doet u (weer) mee aan de Actie Kerkbalans? Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Wat geeft u in 2023?
Geeft u om de kerk? Steun ons dan met een financiële bijdrage. Om alle benodigde uitgaven te kunnen bekostigen hoopt het College van Kerkrentmeesters voor 2023 €100.000 op te halen met de actie Kerkbalans. Met name als gevolg van verwachtte investeringen in de Pastorie (klaarmaken voor een nieuwe bewoner) verwacht het College van Kerkrentmeesters voor 2023 een groot tekort. Een tekort dat we gelukkig kunnen opvangen met de opgebouwde reserves. Samen gaan we ervoor om dit tekort zo klein mogelijk te maken. Wij rekenen op uw steun! Alle bedragen, groot en klein helpen!

 

TOEZEGGING KERKELIJKE BIJDRAGE 2023

Mocht u niet uit het digitale toezeggingsformulier komen, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande kerkrentmeesters (zij zullen uw toezegging noteren en opnemen in de administratie): 

Hans de Weerd (0183-442550), of via mail (kerkrentmeesters@pgheusden.nl)

Stap 1

Typ uw administratienummer. Deze vindt u in de brief die u onlangs heeft ontvangen.

Het administratienummer vindt u op de brief die u onlangs van ons hebt ontvangen. GEEN BRIEF ONTVANGEN EN U WILT TOCH EEN BIJDRAGE LEVEREN? VUL DAN 0000 IN ALS ADMINISTRATIENUMMER

Typ uw naam

Typ uw adres

Typ uw postcode

Typ uw woonplaats

Typ uw emailadres

Stap 2

maak een keuze

Als u kenbaar maakt dat u uitgeschreven wil worden uit het regsiter van de PKN dan zal de wijkouderling contact met u opnemen.

Typ het totaal van uw toezegging voor dit jaar

Maak een keuze...

Ongeldige keuze

Stap 3

EUR 0,00

U gaat akkoord met de privacyvoorwaarden, zoals beschreven in onze privacyverklaring.

U gaat akkoord met de betaling van het door u toegezegde bedrag. Bij een betaling via iDeal betaalt u het volledige bedrag in een keer. Bij een bankoverschrijving heeft u gekozen voor een termijnbetaling. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige overschrijving van het termijnbedrag. Het College van Kerkrentmeesters neemt bovenstaande gegevens op in de administratie en zal u periodiek herinneren als een periodieke betaling aan uw aandacht is ontschoten.

Mocht hebben aangegeven dat u uitgeschreven wenst te worden dan zal de wijkouderling contact met u opnemen voor een gesprek. 

Wij hebben uw akkoord expliciet nodig.

     


fb button anbi button

Naar boven