ds. Jilles (J.M.) de Klerk (1964), gehuwd, 3 dochters.

Opleidingen:

  • Studie theologie aan de R.U.U.
  • Kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk aan de R.U. Leiden
  • Opleiding tot Uitgezonden Medewerker aan het Hendrik Kraemer Instituut.
  • Promotie aan de R. U. Leiden over ‘Het begrip “Metaforische Waarheid” in de theologie van Eberhard Jüngel’

Eerdere betrekkingen

  • Vicaris in de Hervormde Gemeente te Warmond
  • Predikant van de Hervormde Gemeente te Warmond
  • Docent Oude Testament aan de Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur te Makassar, Indonesië.
  • Gemeenteadviseur Kerk in Actie bij de regionale dienstencentra van de PKN, later vanuit het Protestants Landelijk Dienstencentrum.
  • Predikant van de Protestantse Gemeente te Wassenaar.