Pastoraat is het cement van de gemeente. Het gaat daarin om de ontmoeting met de ander voor het aangezicht van God, en om het vergezellen van een medemens op zijn of haar levensweg, juist als die ander het zwaar heeft.

Het pastoraat in de gemeente is toevertrouwd aan het consistorie (de predikant en de pastorale ouderlingen). Zij komen een aantal keer per jaar bijeen in een consistorievergadering om het bezoekwerk te bespreken.

De predikant

De predikant begeleidt de ouderlingen in hun pastorale werk en doet zelf gericht huisbezoek, o.a. bij zieken en in crisissituaties. Hij werkt samen met de ouderling met bijzondere (missionaire) opdracht in Oudheusden.

Ouderlingen

Er zijn zeven wijkouderlingen, elk verantwoordelijk voor de pastorale zorg binnen hun eigen wijk, daarin bijgestaan door een wijkteam, dat naast de wijkouderling bestaat uit een wijkdiaken, een kerkrentmeester en één of meer leden van de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst).

De wijken zijn als volgt verdeeld:

Mevr. A.A. de Hoop-van der Steld

Mevr. A.A. de Hoop-van der Steld

Wijk l (Vesting)

0418-562188 - anitadehoop@gmail.com

Mevr. A. Timmermans-Vos

Mevr. A. Timmermans-Vos

Wijk ll (Vesting)

06-20116955 - anitat4264@gmail.com

Dhr. J.D. Nederlof

Dhr. J.D. Nederlof

Wijk lll en IV(Oudheusden)

0416-661168 - jdnederlof@home.nl

Mevr. W. van der Laan-Koemans

Mevr. W. van der Laan-Koemans

Wijk V (Aalburg en Wijk)

0418-642400 - willykoemans@gmail.com

Dhr. F.W. van Roosmalen

Dhr. F.W. van Roosmalen

Wijk VI (Veen, Kerkverreweide)

0416-695320 - dennisenbrenda@hotmail.nl

Dhr. R. Schippers

Dhr. R. Schippers

Wijk VlI (Herpt en overigen)

0418-640658 - ronald.schippers.prive@gmail.com

Mevr. K.L. Straasheijm- van Zandwijk

Mevr. K.L. Straasheijm- van Zandwijk

Wijk VlI (Herpt en overigen)

0416-392192 - ko.korrie@tiscali.nl

Er zijn drie ouderling met bijzondere opdracht, te weten:

Mevr. N. Rijneveld-van Ginkel

Mevr. N. Rijneveld-van Ginkel

missionaire opdracht voor Oudheusden

0416-691981 - nelrijneveld@hotmail.com

Mevr. N.M. Luitwieler

Mevr. N.M. Luitwieler

Jeugdouderling

0418-640658 - nmluitwieler@hotmail.com

Ouderling H.J. de Waal

Ouderling H.J. de Waal

Scriba

0416-662568 - scriba@pgheusden.nl

Pastorale overschrijving

Wie niet in Heusden, Herpt of Oudheusden woont en toch wil behoren tot de Protestantse Gemeente te Heusden, kan zich pastoraal laten overschrijven.

Informatie over de voorwaarden en de gang van zaken bij de wijkouderling.