Pastoraat is het cement van de gemeente. Het gaat daarin om de ontmoeting met de ander voor het aangezicht van God, en om het vergezellen van een medemens op zijn of haar levensweg, juist als die ander het zwaar heeft.

Het pastoraat in de gemeente is toevertrouwd aan het consistorie (de predikant en de pastorale ouderlingen). Zij komen een aantal keer per jaar bijeen in een consistorievergadering om het bezoekwerk te bespreken.

De predikant

De predikant begeleidt de ouderlingen in hun pastorale werk en doet zelf gericht huisbezoek, o.a. bij zieken en in crisissituaties. Hij werkt samen met de ouderling met bijzondere (missionaire) opdracht in Oudheusden.

Ouderlingen

Er zijn zeven wijkouderlingen, elk verantwoordelijk voor de pastorale zorg binnen hun eigen wijk, daarin bijgestaan door een wijkteam, dat naast de wijkouderling bestaat uit een wijkdiaken, een kerkrentmeester en één of meer leden van de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst).

De wijken zijn als volgt verdeeld:

Mevr. A.A. de Hoop-van der Steld

Mevr. A.A. de Hoop-van der Steld

Wijk l (Vesting)

0418-562188 - anitadehoop@gmail.com

H.J.J. de Waal-van der Steenhoven

H.J.J. de Waal-van der Steenhoven

Wijk ll (Vesting)

0416-662568 - hjjdewaal@hotmail.com

Dhr. W.A. Roosenbrand (Wim)

Dhr. W.A. Roosenbrand (Wim)

Wijk lll en IV(Oudheusden)

0416-663391 - kasroos1@gmail.com

Mevr. W. van der Laan-Koemans

Mevr. W. van der Laan-Koemans

Wijk V (Aalburg en Wijk)

0418-642400 - willykoemans@gmail.com

H. Spek-Colet

H. Spek-Colet

Wijk VI (Veen, Kerkverreweide)

0416-351663 - henniespek@kpnmail.nl

Dhr. R. Schippers (Ronald)

Dhr. R. Schippers (Ronald)

Wijk VlI (Herpt en overigen)

06 53471504 - ronald.schippers.prive@gmail.com

Mevr. J Branderhorst (Hannie)

Mevr. J Branderhorst (Hannie)

Wijk VlI (Herpt en overigen)

Er zijn drie ouderling met bijzondere opdracht, te weten:

VACATURE

VACATURE

missionaire opdracht voor Oudheusden

VACATURE

Marian Bok

Marian Bok

Jeugdouderling

Ouderling H.J. de Waal

Ouderling H.J. de Waal

Scriba

0416-662568 - scriba@pgheusden.nl

Pastorale overschrijving

Wie niet in Heusden, Herpt of Oudheusden woont en toch wil behoren tot de Protestantse Gemeente te Heusden, kan zich pastoraal laten overschrijven.

Informatie over de voorwaarden en de gang van zaken bij de wijkouderling.