Onder diaconaat vallen de volgende drie deelterreinen:

  1. Werk in de kerkelijke gemeente. Diaconaal werk is werk in en van gemeente en kerk. Diakenen mogen daar een voortrekkersrol in spelen. Zo ondersteunen zij gemeenteleden als de nood aan de man is;
  2. In de omgeving, in Heusden en Nederland. Zowel in de directe omgeving als in regio’s verderop in Nederland neemt onze diaconie deel aan allerlei vormen van diaconale samenwerking en maatschappelijke ondersteuning; 
  3. Dienst ver weg. Onze diaconie ondersteunt ook de dienst aan de wereldwijde samenleving. De verschillende gemeenten hebben voor de uitvoering van het werelddiaconaat de handen ineengeslagen en de uitvoering op landelijk niveau georganiseerd. Vanuit Heusden ondersteunen wij het werelddiaconaat van harte.

Dit doen wij onder andere door het inzamelen van gaven tijdens erediensten en het verzorgen van het avondmaal.

Ook bieden wij via de wijkteams bijstand aan hen die in nood gekomen zijn, door bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van hulp bij instellingen of het bieden urgente materiële hulp.

Zo kunt u ons bereiken:

Dhr. Besemer J.P.C. (Jan-Cees)

Dhr. Besemer J.P.C. (Jan-Cees)

Voorzitter

0416-693902 - jan-cees.besemer@96consultancy.com

Mevr.  Redeker-Combee H.J. (Henriëtte)

Mevr. Redeker-Combee H.J. (Henriëtte)

Secretaris

Dhr. Sanders A.A.F. (Albert)

Dhr. Sanders A.A.F. (Albert)

Penningmeester

0416-322344 -  sandersmeer@planet.nl

Dhr. Versluijs A. (Ton)

Dhr. Versluijs A. (Ton)

Lid

Mevr. Vos M.M.M. (Maryse)

Mevr. Vos M.M.M. (Maryse)

Lid

Wilt u meer weten over ons beleid en onze financiële situatie bekijk dan de volgende documenten:

  • Document beleidsplan.
  • Document begroting en jaarrekening diaconie

Wilt u geld overmaken naar de diaconie? 

Rekeningnummer: NL07RABO0121706605. 
RSIN nummer (ANBI): 813612809.
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Heusden. 

Wilt u meer weten over de collecte voor Kerk in Actie, de voedselbank of de gemeente Heusden bezoek dan onderstaande websites: