Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het functioneren de gemeente te scheppen en te onderhouden. Dit gebeurt o.a. door:
  1. Het zodanig faciliteren van de erediensten dat er een maximale ruimte is om die erediensten te laten zijn wat ze beogen: Op zondag mensen samen doen komen om te zingen, te bidden, naar elkaar te luisteren en om te horen van het bevrijdende verhaal van God met ons. Niet alleen op zondag maar ook doordeweeks, denk aan vieringen rond trouw en rouw, rond leven en beleven.
  2. Het zodanig beheren en, indien mogelijk, verbeteren van de financiële positie van de kerkelijke gemeente, zodat voortdurend voldaan kan worden aan wat beschreven is in punt 1. Dit wil zeggen de instandhouding van de predikantsplaats, van het kerkgebouw, van de ‘Open Hof’ en de pastorie, inclusief bijbehorende grondzaken.

Inkomsten worden gewonnen uit vrijwillige bijdragen, kerkcollecten, de Solidariteitskas, giften en het ophalen van oud papier.

Voor de vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks in januari de actie Kerkbalans gehouden. Voor de Solidariteitskas ontvangt ieder in de loop van het jaar een acceptgirokaart; de helft van het bedrag is voor de eigen gemeente, de andere helft voor het landelijke werk van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente van Heusden is verplicht voor elk gemeentelid dit deel van het bedrag over te maken.

De rekeningnummers van het college zijn:

  • ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61
  • RABO Bank: NL37 RABO 0121 7075 20

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit de volgende leden:

Dhr Schans E. van der (Ernst)

Dhr Schans E. van der (Ernst)

Kerkrentmeester

06 51114564     ernstvanderschans@deneelder.nl 

Dhr. Rijneveld T. (Thomas)

Dhr. Rijneveld T. (Thomas)

Secretaris

06-23929484 -  thomasrijneveld@hotmail.com

Mevr. Morelissen H.W.M. (Rita)

Mevr. Morelissen H.W.M. (Rita)

Penningmeester

0416- 663266 -  ritamorelissen@gmail.com

Dhr. Hoop G.F. de (Gijs)

Dhr. Hoop G.F. de (Gijs)

Lid

0418-562031 - delkant14@hetnet.nl

Dhr. Weerd, J.G. de (Hans)

Dhr. Weerd, J.G. de (Hans)

Lid

0183-442550 - wilhans@planet.nl

Postadres kerkrentmeesters: Postbus 34, 5256 ZG Heusden.

Ledenadministratie

Adreswijzigingen en andere mutaties dienen te worden doorgegeven aan:
Dhr. J. vd. Mooren - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkelijk Centrum De Open Hof

Dit centrum biedt plaats aan vergaderingen, partijen en verjaardagen. Het bevat zalen voor 50 en 100 personen.

Adres: Breestraat 10.
Beheerders: Wilco en Connie Honcoop - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.