logo-pgh
logo-kerkbalans

INZAMELING VAN GAVEN

Middels dit formulier kunt u uw gift kenbaar maken en betalen: 

Stap 1 (Uw gegevens) 

Typ uw emailadres

Stap 2 (Uw gift)

Typ het totaal van uw gift in

Vul het bedrag in van de gift voor deze eredienst. Enneā€¦. We hebben een afspraak gemaakt met de Diaconie over een eerlijke verdeling van de opbrengsten! Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: Hartelijk dank voor uw medewerking en gaven!!!

Stap 3 (Uw gift overmaken)

EUR 0,00

Ongeldige invoer

     


fb button anbi button

Naar boven