24-05-2020

Beste gemeenteleden,

Tijdens de één na laatste persconferentie, gaven premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge ons een inkijkje in de zogenaamde ‘stip op de horizon’ met versoepeling van de maatregelen. Scholen, kappers, fysiotherapeuten en tandartsen mochten, onder voorwaarden, snel weer beginnen en er werd uitzicht gegeven op meer. Afgelopen week werd daar weer verdere invulling aan gegeven. Voor bepaalde groepen in de samenleving heel fijn en voor anderen teleurstellend. Ook de voor ons allemaal belangrijke kerkelijke bijeenkomsten kregen aangepaste maatregelen. Dit betekent in grote lijnen voor ons: vanaf 1 juni erediensten met maximaal 30 mensen en vanaf 1 juli erediensten met maximaal 100 mensen. De landelijke PKN is aan de slag gegaan met deze nieuwe maatregelen en heeft een protocol opgesteld om gemeenten te helpen hier op een verantwoorde manier invulling aan te geven.  Dat is voor ons reden om samen met het College van Kerkrentmeesters en de kosterij direct te starten met een Gebruiksplan voor onze Catharijnekerk. Ook zijn er adviezen rondom de liturgie, de sacramenten en de samenzang. Door de kerkenraad samen met de “Commissie Liturgie en Kerkmuziek” wordt gezocht naar een passende invulling op dit gebied. Gelukkig willen meerdere gemeenteleden hierover meedenken. Daar zijn we heel blij mee. Het is een hele puzzel! Ingewikkeld omdat we met iedereen rekening willen houden en willen voorkomen dat er mensen, in dat geval juist vaak de kwetsbare, buiten de boot vallen. Ook in deze plannenmakerij mogen wij oog houden op onze, naar de hemel ‘gevaren’, Heer die ons vertrouwen en hoop geeft met de woorden: “En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” (Math 28:20)

Hartelijke groet van ouderling Willy van der Laan

Beste gemeenteleden, In deze tijd waarin we allemaal om moeten gaan met veranderingen, ontstaan er nieuwe woorden die uiting geven aan onze gevoelens. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe woord ‘huidhonger’. We missen contact met en aanraking van kinderen, kleinkinderen of ouders. Vooral voor mensen die alleen zijn, is dit gemis heel zwaar. Mensen in verzorgings- en verpleeghuizen die hun kinderen niet mogen ontmoeten, voelen zich daardoor eenzaam. Er is wel een mogelijkheid om elkaar te spreken en te zien via videobellen, maar het contact blijft op afstand.

Een ander nieuw woord is ‘kerkhonger’. Net als u mis ik de diensten waarin we elkaar ontmoeten, kunnen luisteren naar wat God ons te zeggen heeft, mis ik het samen zingen van psalmen en liederen die ons troosten en de kerk als plaats om tot rust te komen. Gelukkig kunnen we thuis de diensten volgen, maar toch hoop ik dat we elkaar weer snel ontmoeten in de kerk. Daarom bidden we om kracht en sterkte om door te gaan. We hopen op God die ons heeft beloofd dat hij alle dagen met ons is.

Aanstaande zondag is het ‘Wezenzondag’. Dat is de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Voordat Jezus terugging naar zijn Vader, zei Hij tegen zijn discipelen: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Ik zal de Vader bidden en Hij zal jullie een andere gids en helper geven, die altijd bij jullie zal zijn, de heilige Geest.’ Jezus belooft aan de discipelen dat ze de heilige Geest zullen ontvangen. De Geest komt als wij daarom bidden. In Joh 16:24 lezen we: ‘Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.’  Wat een mooie belofte! De woorden van Jezus geven hoop voor elke nieuwe dag.

Dit is ook treffend verwoord in psalm 27:5 ‘Gij zijt de helper die mij niet verlaat.’

Tot slot wil ik graag een gebed met u delen dat ik vond in het gebedenboek ‘Help ons U te vinden’.

God, dank U wel dat wij bij U mogen komen met alle dingen die ons bezig houden en verwarren.

Dank U dat wij U mogen kennen als liefdevolle Heer.

U bent het die ons hoop geeft waar wij het zelf niet meer weten.

Waar wij niet zien hoe het verder moet, geeft U ons zicht.

Al gaan wij door een woestijn, U leidt ons en bent ons nabij.

In al onze wanhoop en duisternis bent U het licht dat nooit meer dooft.

Laat ons dat licht zien, geef die hoop in ons hart, zodat wij weer durven zien en durven hopen op dat wat nu voor ons misschien nog niet zichtbaar is.

Bron van licht en leven, vul ons en zegen ons met uw hoop en heil.

Wij weten dat omstandigheden niet zomaar veranderen, maar wij weten ook dat wij, met uw hoop in ons hart, anders kunnen kijken.

Amen

Gods nabijheid toegewenst.

Hartelijke groet,

Willy van der Laan

Kerkgang in Juni – meld u aan!

Zondag 7 juni willen we als gemeente beginnen om, naast het uitzenden van de online ochtenddiensten, ook gemeenteleden de dienst in de Catharijnekerk bij te laten wonen. Hiermee geven we invulling aan het advies van de landelijke PKN om de maand juni te starten met het experimenteren met het toelaten van ten hoogste 30 kerkgangers in de eredienst. Dit wil zeggen dat we, naast de huidige 10 kerkgangers (predikant, kosters, AVT’ers, Ouderling van Dienst en andere kerkenraadsleden), ruimte hebben voor een extra 20 gemeenteleden. We weten dat dit een beperkt aantal is, en dat is helaas niet anders. We willen u in de gelegenheid stellen om kenbaar te maken dat u de juni-erediensten bij wilt wonen. Aanvang is 8 uur!  U kunt zich aanmelden bij onze scriba Huib de Waal (per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch: 0416-662568). Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en iedereen krijgt een mail terug. Bent u niet op zondag 7 juni aan de beurt, dan hebt u de voorkeur bij de/een volgende week.

Laten we elkaar op de hoogte houden! - Communicatie

Het lijkt erop dat we meer mogelijkheden krijgen om elkaar weer meer fysiek te ontmoeten. Ook is de kerk open voor bezoek op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Natuurlijk rekening houdend met de basisregels. Toch blijft communicatie via meerdere kanalen van wezenlijk belang omdat het juist in deze tijd naast de online eredienst, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid. We verspreiden de Zondagsbrief en deze bijlage door deze rond te brengen en via mailadressen die bekend zijn bij de kerkenraad. Daarnaast kunt u deze brief doorsturen en daarbij aangeven dat alle gemeenteleden deze brieven rechtstreeks kunnen ontvangen door hun eigen mailadres te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verder vragen we u om deze brief uit te printen en te brengen bij mensen van wie je vermoedt of weet dat ze geen mail gebruiken.

Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook onze eigen website www.pgheusden.nl, de Facebook pagina's https://www.facebook.com/pgheusden/ en https://www.facebook.com/JeugdwerkProtestantseGemeenteHeusden/ en onze Instagram pagina https://www.instagram.com/pgheusden/

Tot slot wensen wij elkaar moed, vertrouwen en Gods zegen toe.

Pas goed op uzelf en op elkaar,

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heusden


10-05-2020

Beste gemeenteleden,

Tijdens een aantal stralende dagen heeft het prachtige rood-wit-blauw weer mogen wapperen, ook bij onze kerk. We hebben dit jaar op bijzondere wijze Koningsdag en Bevrijdingsdag mogen vieren. De beperkingen lijken steeds meer als last te worden ervaren, begrijpelijk. De werkelijkheid is dat, ondanks dat het virus in afnemende mate om zich heen grijpt, toch het gevaar nog niet geweken is en we alert moeten blijven.

We horen het onze dominee afgelopen zondag nog zeggen tegen de kinderen die via internet meekeken: “Wij missen jullie in de kerk”. En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal; we missen elkaar! Woensdag tijdens de persconferentie van onze premier werden er gelukkig wat verlichtende maatregelen aangekondigd. Er lijkt vanaf 1 juli wat ruimte te komen voor ons als kerkelijke gemeente. En ons College van Kerkrentmeesters is al druk bezig met plannen te maken hoe we, wanneer het mogelijk is, weer samen zullen kunnen komen in de eredienst. Natuurlijk rekening houdend met de basisregels, zoals de 1,5 meter afstand.

Ja, er is veel moed en onderlinge bemoediging nodig om vol te houden. Mooi is het dan om te horen dat de kerkdiensten via internet worden gewaardeerd en dat we zo toch met elkaar in contact blijven. En natuurlijk mogen wij altijd terugvallen op de bemoedigende nabijheid van onze God. Hij laat ons nooit in de steek! Mooi staat dit beschreven in lied 362, dat we afgelopen zondag ook mochten zingen rondom de bevestiging van onze nieuwe ouderlingen Hennie Spek en Hennie de Waal:

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.

Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.

Een spoor van licht dat als een handschrift staat

tegen de zwartste hemel aangeschreven.

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.

Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.

Diaken Gera van Alphen over hoe zij deze bijzondere tijd heeft beleefd en nog steeds beleeft.

Beste mensen,

Wat hebben wij, Ries en ik, uitgekeken naar 2020, dat zou voor ons een mooi jaar gaan worden! Een jaar met voor ons het hoogtepunt: ons huwelijk. In januari voor de wet, en op 20 maart de kerkelijke inzegening. Aan het begin van het jaar was er nog niet zoveel aan de hand, we zijn voor de wet getrouwd en telden de weken af naar maart. Toen leek alles tegen te gaan zitten, de brug dicht, hoog water waardoor de pont niet zou kunnen varen, en het Coronavirus kwam ons land binnen. Daardoor werden er allerlei maatregelen van kracht (o.a. horeca dicht, geen samenkomsten in de kerk) en hebben we diverse keren onze plannen voor onze grote dag moeten wijzigen.  Het werd een tijd van zorgen, hoe gaan we het nu doen? Toen 2 dagen voor het huwelijk bleek dat we ook met onze eigen familie niet compleet konden zijn, knapte er iets, de vreugde was er vanaf... Toen hebben we het besluit genomen om het alsnog uit te stellen. Dat was niet makkelijk, voor ons allebei niet. We wilden allebei zó graag Gods zegen ontvangen over ons huwelijk!

Wel zijn we de 20e samen met onze predikant Frans Willem Verbaas in de kerk geweest. We hebben daar gepraat, zijn stil geweest, een kaars ontstoken, hebben gebeden en we zijn gezegend! Daar ben ik (en Ries ook) ontzettend blij mee, dat was een bijzonder, intiem moment en zal ik nooit vergeten. We hebben dat allebei als bijzonder waardevol ervaren. Op dat moment voel je Gods nabijheid, Hij was erbij! Dat geeft kracht om door te gaan, en te hopen op betere tijden...

De week na de 20e hadden we vakantie en hebben we met onze ziel onder de arm gelopen. Dat was een verwarrende, vreemde week vol met gemixte emoties. Daarna konden we allebei gelukkig weer aan het werk, het normale ritme weer oppakken. Dat gaat ons best goed af vind ik. We blijven hopen en vertrouwen dat we onze dag straks alsnog mogen vieren zoals we dat voor ogen hadden. Ik hoop en bid dat die dag gaat komen!

Net zoals de dag dat we weer op zondag samen mogen komen, als gemeente. Dat we elkaar weer mogen ontmoeten in dat oude kerkgebouw. Als diaken heb ik het voorrecht om in deze bijzondere tijd af en toe in de kerk te mogen zijn op zondagmorgen. Het blijft vreemd, een bijna lege kerk, zonder de rest van de gemeente, u wordt gemist! Toch weten we ons verbonden in Christus, Hij is er bij, waar u ook meekijkt of luistert. Persoonlijk heb ik veel aan het lied “Ga met God en Hij zal met je zijn”, een stukje daaruit wil ik u graag meegeven in deze bijzondere tijden van zorg en onzekerheid: Ga met God en Hij zal met je zijn

Tot wij weer elkaar ontmoeten

In Zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en hij zal met je zijn.

Hopelijk snel tot ziens!

Hartelijke groet,

Gera van Alphen

 

Online Koffieochtend op 14 mei

We beseffen dat we voorlopig nog niet van de ‘anderhalve-meter-samenleving’ af zijn. Daarom zijn we in onze gemeente op zoek naar nieuwe mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Het moderamen vergadert sinds het uitbreken van de coronacrisis wekelijks via de videobeldienst Zoom. Het consistorie (de ouderlingenvergadering) en de kerkrentmeesters hebben dit inmiddels ook gedaan. Zo is het idee ontstaan om op donderdagochtend 14 mei van 10:00 – 11:00 uur via (waarschijnlijk) zoom een ‘open koffieochtend’ te organiseren. Daar is wel een computer of een iPad voor nodig. Hebt u die tot uw beschikking, dan kunt u meedoen. Het werkt als volgt. Wilt u deelnemen, stuur dan uiterlijk dinsdag 12 mei een mailtje naar ondergetekende (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ik stuur u dan een mail terug met daarin de link waarmee u zich bij de koffieochtend kunt aansluiten. Mocht u hulp nodig hebben bij het inloggen, laat u mij dat dan ook weten, dan proberen we u daarmee te helpen. Tijdens het koffie-uur vertellen we hoe het met ons gaat, we delen zorgen en vreugde, en we blikken inhoudelijk terug op de kerkdienst van zondag 10 mei. U bent van harte uitgenodigd! Alleen voor de koffie (of thee) moet u zelf zorgen...

Open Kerk op woensdag- en zaterdagmiddag

Al twee maanden kunnen geen ‘gewone’ kerkdienst kunnen houden. Via de mobiele telefoon, tablet, laptop, computer of tv houden we met elkaar gelukkig de lofzang gaande, maar we missen het samenzijn, het samen zingen en bidden, het vieren van de sacramenten, het koffiedrinken... en ons mooie kerkgebouw. Om gemeenteleden (en gasten) de gelegenheid te geven om af  en toe toch de Catharijnekerk te bezoeken, zal vanaf de komende week de kerk op iedere woensdag- en zaterdagmiddag geopend zijn van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt het volgende verwachten: de kerk is geopend. Ter wille van de ‘anderhalve-meter- samenleving’ is er éénrichtingsverkeer in de kerk, dat wil zeggen dat u door de hoofdingang naar binnen kunt en via de zijingang weer naar buiten. U kunt even gaan zitten in de banken om te mediteren.  U kunt als u dat wilt een kaarsje aansteken. Op woensdagmiddag is de predikant aanwezig en op zaterdagmiddag de predikant of een ouderling of ander gemeentelid; zij zijn beschikbaar voor een gesprek. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door het team vrijwilligers dat in de zomermaanden de openstelling van de kerk verzorgt.          

U bent van harte welkom op woensdagmiddag 13 en zaterdagmiddag 16 mei, van 14:00 – 16:00 uur.

Nadere informatie: Nel Rijneveld (691981) of ds. Frans Willem Verbaas (531663).

 

Communicatie

Communicatie blijft wezenlijk omdat het juist in deze tijd naast de online eredienst, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid. We verspreiden de zondagsbrief en deze bijlage door deze rond te brengen en via mailadressen die bekend zijn bij de kerkenraad. Natuurlijk kunt u deze brief doorsturen en daarbij aangeven dat alle gemeenteleden deze brieven rechtstreeks kunnen ontvangen door hun eigen mailadres te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verder vragen we u om deze brief uit te printen en te brengen bij mensen van wie je vermoedt of weet dat ze geen mail gebruiken.

Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook onze eigen website www.pgheusden.nl, de Facebook pagina's https://www.facebook.com/pgheusden/ en https://www.facebook.com/JeugdwerkProtestantseGemeenteHeusden/ en onze Instagram pagina https://www.instagram.com/pgheusden/

Tot slot wensen wij elkaar moed, vertrouwen en Gods zegen toe.

Pas goed op uzelf en op elkaar,

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heusden

 


19-04-2020

Ik wens jou - Zing mee!

Lieve tieners van de 10 plus club, lieve kinderen van de kindernevendienst, jongeren van SolidFriends en andere gemeenteleden, 

Wat missen wij het samen zijn en wat missen wij het samen zingen. In onze jeugddiensten hebben we een aantal keer het lied ‘Ik wens jou’ van Trinity gezongen. Een mooi lied, waarin wordt verwoord, wat we elkaar ook nu, of misschien juist nu, toewensen.

Een muur voor de wind

en een vuur voor de kou

een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou

 Hoe mooi zou het zijn als we dat lied met elkaar kunnen zingen. Wij dagen jullie uit om met ons mee te zingen! Hoe?

Zing mee met dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=eCmv5xgfJSQ 

Maak een filmpje van jezelf terwijl je zingt. Je kunt het alleen zingen, of met je broer of zus, of je vader of moeder, of misschien wel het hele gezin.

Zorg dat je duidelijk hoorbaar bent en de muziek alleen op de achtergrond te horen is. Stuur dit filmpje uiterlijk donderdag 23 april naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dan maken wij er een mooie compilatiefilm van. In de dienst van volgende week zondag zullen we deze film laten zien.

We hopen dat iedereen, jong en oud, met ons meezingt!

Groetjes,

Leiding 10 plus club

 


18-04-2020

Beste gemeenteleden,

Pasen 2020 zal altijd bijzonder blijven en in ons geheugen gegrift staan. Ondanks dat samenkomen onmogelijk was, was er door geweldig uitgevoerde initiatieven van gemeenteleden toch een sterk gevoel van verbondenheid. Natuurlijk door het gezamenlijk luisteren en meebeleven van de diensten rondom en met Pasen. De nieuwe paaskaars die aangestoken is aan “brandende brieven” die door onze jeugd op Goede Vrijdag bij het kruis zijn gelegd. En wat dacht u van de prachtige kruisjes met de paasgroet die rond zijn gebracht door gemeenteleden?

Op Paaszondag had de dienst als thema “Geen eindpunt maar een doorgang” waar het boek Exodus, dat Uittocht betekent, op het leesrooster staat. Wij vierden met Pasen de bevrijding, opstanding, maar wel op afstand. We zijn er nog niet, zijn als het ware net door de Rietzee (Rode Zee) ontsnapt aan het Egyptische gevaar. De grootste dreiging ligt achter ons, maar we hebben nog een barre tocht voor de boeg. Met vallen en vooral opstaan. We trekken verder, minder grote woorden, zere voeten van het lopen in het hete zand. Vertwijfeling soms, waar is God?, maar ineens verschijnt Hij. Soms even maar, maar voldoende om de tocht voort te zetten in het vertrouwen en geloof dat we op weg zijn naar het beloofde land.

Ouderling Anita de Hoop over “Pasen in een bijzondere tijd”

“Begin januari ontstond het idee om kruisjes te laten maken van glas in lood, om uit te delen na de kerkdienst op de Paasmorgen. 380 handgemaakte kruisjes moesten natuurlijk op tijd worden besteld. De kerkenraad ging akkoord en de makers konden aan de slag. Wie had toen kunnen denken in wat voor situatie we terecht zouden komen en onder welke omstandigheden de kruisjes uiteindelijk zouden worden uitgedeeld?

De dienst op Paasochtend kon alleen worden bekeken en beluisterd, niet bezocht. Zodoende werden vele adressen verzameld en boden vele gemeenteleden zich aan om de kruisjes in de Stille Week thuis te bezorgen, als een teken van hoop in deze angstige, verdrietige en onzekere tijd.

In de dienst op Palmzondag werden we opgeroepen om onze angsten, verdriet, onzekerheid, pijn, alles wat ons bezig houdt te delen met Jezus die ons in al onze pijn en verdriet is voorgegaan.

Er werd in korte tijd een houten kruis gemaakt voor in de kerk, anderhalve meter hoog, symbolisch voor de afstand die we in deze tijd onder elkaar moeten bewaren.

Symbolisch mochten we onze nood in de vorm van brieven bij dit kruis brengen, waar ze tijdens de passiestonde werden verbrand. De nieuwe Paaskaars werd aangestoken aan dit vuur, vanuit het oude naar het nieuwe, vanuit het lijden naar hoop op nieuw leven. De doornenkroon van Christus wordt erekroon!

Voor mij is dit het pure evangelie, het lijden en sterven van Christus voor ons, de opstanding uit de dood, de dood overwonnen: Jezus overwinnaar!

Juist in deze coronatijd heeft het me geraakt hoe Jezus juist in de gebrokenheid waarin we nu nog leven, waarin ziekte en sterven op een gruwelijke manier dichtbij komen, bij ons is en bij ons blijft.  , Midden in de crisis is Jezus dicht bij ons.

Ziekte en dood krijgen in deze periode een gezicht, het lijden krijgt een gezicht. En dwars door alles heen lijkt zelfs de zin van het lijden een gezicht te krijgen, al zeg ik dat in alle voorzichtigheid, want de zin van het lijden komt ons mensen vaak vreemd en onbegrijpelijk voor.

Door alle coronamaatregelen is onze samenleving en ons (samen)leven totaal veranderd. Maar wat een zegen: de natuur bloeit op en lijkt ons in stilte te bemoedigen. En elke zondagochtend als de kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden schijnt steeds de zon. Hoe wonderlijk is dat!

Zo mogen wij de lofzang gaande houden! Zo mogen wij de boodschap van Gods genade, die een  boodschap is van troost en bemoediging, blijven verkondigen. Onze God is altijd dezelfde, Hij is de alfa en de omega. Hij heeft het eerste en het laatste woord. Hij heeft ons zijn zoon Jezus gegeven om al dit lijden op zich te nemen en in onze pijn bij ons te zijn. Hij is ons in alles voorgegaan, in lijden en in sterven. Voor Jezus en in Jezus bestaat er geen afstand, Laten we dicht bij Hem blijven. In Jezus is Gods liefde, Liefde met een hoofdletter geworden.

Deze Jezus rijkt ons zijn hand en richt ons op, in bange en verwarrende tijden. Dat is het fundament waar we op mogen bouwen en waarin onze toekomst zeker is!

Jezus overwinnaar!!

Halleluja, glorie aan God tot in eeuwigheid!

In Christus verbonden,

Met een hartelijke groet,”

Anita de Hoop

Verbonden in gebed

Bidden voor onze naaste, onze gemeente en de wereld om ons heen helpt om een onderlinge verbondenheid te blijven voelen en gericht te blijven op God.

Bidden Onderweg (www.biddenonderweg.org), een gebedspodcast, biedt zeker in deze crisistijd inspirerende gebeden, teksten en meditaties. Je kunt deze downloaden via de App, maar ook gewoon beluisteren op de homepage van hun website. Naast het dagelijkse gebed, bieden ze onder het kopje ‘bidden tijdens de coronacrisis’ een podcastserie met ademhalingsoefeningen, en allerlei verwante thema’s zoals hoe je kunt groeien in vertrouwen en kunt zorgdragen voor je ziel. De Engelse versie hiervan is ook heel mooi, ‘Pray as you go’ (https://pray-as-you-go.org/). Dit kunnen we u zeer aanbevelen.

Andere aanbevelingswaardige links:

http://www.bidindebinnenkamer.nl/

https://www.eenkwartiervoorgod.nl/

www.mijnkerk.nl

Verbonden in onderlinge Pastorale zorg

De predikant en de pastorale ouderlingen (+ jeugdouderling) beperken hun pastoraal bezoekwerk helaas tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen. Contactgegevens vindt u op onze website onder https://pgheusden.nl/gemeente/bestuurlijke-organisatie/pastoraat.

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

We zijn blij u te mogen melden dat de benoemde ouderlingen Hennie Spek en Hennie de Waal op zondag 3 mei in hun ambt bevestigd zullen worden. 3 mei zal daarmee een feestelijke online eredienst zijn!

Contact met onze predikant

Wilt u reageren op de zondagse eredienst of heeft u behoefte aan een gesprek met onze predikant?  U kunt dan eenvoudig contact opnemen met ds. Frans Willem Verbaas: tel 0416-531663 en via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verbondenheid is oog hebben voor elkaar.

Ieder kind kan meedoen!

In Nederland leeft 1 op de 9 kinderen in armoede, ook in Gemeente Altena, Heusden, Bommelerwaard, Waalwijk of waar dan ook komt armoede voor. Deze gemeentes willen graag dat alle kinderen deel kunnen nemen aan dingen die voor hun belangrijk zijn. Ook als hun ouders/verzorgers hiervoor weinig of geen geld hebben.  Dit geeft stress en kan ervoor zorgen dat uw kind zich niet fijn voelt. Daarom is er het kindpakket! Kijk voor de mogelijkheden op de site van uw gemeente of via www.kindpakket.nl.

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd naast de online eredienst, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid. We verspreiden de zondagsbrief en deze bijlage door deze rond te brengen en via mailadressen die bekend zijn bij de kerkenraad. Natuurlijk kunt u deze brief doorsturen en daarbij aangeven dat alle gemeenteleden deze brieven rechtstreeks kunnen ontvangen door hun eigen mailadres te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verder vragen we u om deze brief uit te printen en te brengen bij mensen van wie je vermoedt of weet dat ze geen mail gebruiken.

Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook onze eigen website www.pgheusden.nl, de Facebook pagina's https://www.facebook.com/pgheusden/ en https://www.facebook.com/JeugdwerkProtestantseGemeenteHeusden/ en onze Instagram pagina https://www.instagram.com/pgheusden/

Tot slot wensen wij elkaar moed, vertrouwen en Gods zegen toe.

Pas goed op uzelf en op elkaar,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heusden


10-04-2020

Beste gemeenteleden,

Het is Pasen! Het feest van de opgestane Heer! Dat vieren we ook in de verwarrende tijd waarin we nu leven. De lofzang houden we gaande, ook al gaat het nu wat anders dan we gewend zijn. We kijken terug op drie bezinnende Passiestonden en de eredienst op Goede Vrijdag in de Stille Week. Dit jaar zonder het vieren van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag. Juist nu wanneer we de gemeenschap met elkaar en God zo nodig hebben ervaren we dat als een gemis. Wel bracht een 10plusser onze geschreven brieven bij het prachtig gemaakte kruis. Al onze zorgen en verdriet mogen we bij Hem brengen. In de Paasnacht zijn ze verbrand en is de Paaskaars daaraan aangestoken. Vervolgens is de nieuwe Paaskaars de kerk binnengebracht. Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, over u straalt het licht van Christus! De Heer is waarlijk opgestaan! Daarvan mogen we ook in onze feestelijke Paasviering zingen, nu we met elkaar digitaal verbonden zijn.

Verbonden met elkaar

Paasgroet van ds. Verbaas: “Geen eindpunt maar een doorgang”

 “De oudste wortels van het Paasfeest liggen in de Pesachmaaltijd die Israël vierde aan de vooravond van de uittocht uit het Egyptische slavenhuis. Die eerste Pesachvering verliep vast niet keurig geordend, eerder geïmproviseerd en rommelig.

Ook het Paasfeest dat wij dit jaar vieren, zal niet zo geordend verlopen als we gewend zijn, ook wij moeten improviseren, bijvoorbeeld met een online Paasviering. We zullen de volle kerk missen, en de Cantorij, en de feestelijkheid. Maar misschien staan we daarom juist wel heel dicht bij dat allereerste Pesachfeest. Misschien zijn we wel net zo onzeker als toen, en kijken we daarom net zo hoopvol uit naar betere tijden, naar gezegende tijden.

In de aanloop naar het Paasfeest raak ik onder de indruk van de verhalen die ik via de telefoon of de mail te horen krijg. Een gemeentelid dat in een zorgcentrum werkt, vertelt me over verdriet en spanning en hoge werkdruk, maar ook over grote saamhorigheid onder collega’s en over grote steun vanuit de samenleving. Een gemeentelid dat alleen woont, vertrouwt me toe dat ze zich juist in haar eenzaamheid gesteund voelt door Gods aanwezigheid. Weer een ander gemeentelid vraagt mij te bidden voor iemand die ik niet eens ken, maar die het wel erg zwaar heeft. En als mijn eigen hoofd en hart even overstromen omdat er in een week twee gemeenteleden overlijden, en omdat ik naast predikant opeens ook een halve regisseur van online kerkdiensten ben geworden, steekt iemand een helpend hand toe of ontvang ik van iemand anders een opbeurende groet.

Kortom: we gaan door een moeilijke periode, maar God gaat met ons mee en helpt ons elkaar te helpen. Het thema van de Paasdienst “Geen eindpunt maar een doorgang”, verwijst daarom niet alleen naar het lege graf van Jezus, maar ook naar de barre tijd waarin wij ons bevinden.

Met Pesach viert Israël dat God zijn volk door de woestijn heeft geleid. Met Pasen viert de kerk dat God zijn Zoon Jezus heeft opgewekt uit de dood. Laten we erop vertrouwen dat God ook ons zal leiden door de verwarde tijd waarin wij leven.

Ik wens u een gezegend Paasfeest.”

Ds. Frans Willem Verbaas

Paasgroet vanuit onze Protestantse gemeente te Heusden

In de afgelopen week hebben vrijwilligers bij gemeenteleden een envelop met een paasgeschenk gebracht. Daarin niet alleen een mooie paasgroet “Gezegend Paasfeest!” maar ook een uniek kruisje van glas-in-lood. Mocht u nu geen paasgroet hebben ontvangen, laat ons dat dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel onze scriba Huib de Waal (0416-662568). Ook voor andere (hulp)vragen, tips of het aanbieden van hulp kunt u bij onze scriba of onze predikant ds. Frans Willem Verbaas (0416-531663) terecht.

Anders verbonden; ook diaconaal!

Van de diaconie: Wij als diaconie van de Protestantse Gemeente te Heusden zijn vanuit ons college gericht op de voortdurende zorg voor mensen. Jezus Christus is ons uitdrukkelijke voorbeeld, Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is. Wij als college van diakenen, samen met andere vrijwilligers zetten ons in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. In deze verwarrende tijd van Covid19 is zorg voor elkaar des te belangrijker om als gemeente een licht in de wereld te kunnen zijn.

Als diaconie willen we dan ook graag aangeven dat we beschikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft met bijvoorbeeld het boodschappen doen, het instellen van kerktelefoon/beeld, het ontvangen van de zondagsbrief of het ontvangen van ons kerkblad Vigilate. Neemt u gerust contact op met één van de diakenen, dan helpen wij u zo goed als we kunnen.

Ook voor een luisterend oor kunt u contact opnemen met een diaken. Onze contactgegevens staan op de website www.pgheusden.nl onder ‘Diaconie’ of zijn te vinden in kerkblad “Vigilate” en onderaan dit bericht. Speciaal voor de kerktelefoon(-beeld) luisteraars/kijkers die problemen ervaren

bij het luisteren/kijken is er een gebruikershandleiding gemaakt. Waar nodig kan er ook telefonisch geïnstrueerd worden hoe dit te installeren. Tenslotte, weet u als lid van onze gemeente wie hulp nodig heeft, laat het ons weten!

David Broer 06-27551201 / 0416-693888

Coert van Dis 06-13748041 / 0416-691769

Verbonden met anderen

Een teken van hoop door een paasgroetenkaart

 “Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”...                                                                  Matteus 25:36

Ieder jaar doen we als Protestantse Gemeente Heusden mee aan de Paasgroetenkaartenactie voor gevangenen. Honderd kaarten werden er geschreven door diverse gemeenteleden van jong tot oud. De kaarten waren bestemd voor mensen die in een gevangenis verblijven.

Vanwege het gevaar van een corona besmetting mogen de gedetineerden geen bezoek ontvangen, geen kerkdiensten bijwonen en zitten ze meer in hun eigen cel, hierdoor zijn zij extra geïsoleerd van de buitenwereld en onderlinge contacten. Het is voor hen bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weten zij niet wie de kaart gestuurd heeft, het feit dat er aan hen gedacht wordt, doet de gedetineerden erg goed.

De kinderen versierden de kaarten prachtig.  Fijn dat er, ook in deze tijd, aan de gevangenen gedacht wordt! Iedereen die heeft meegewerkt: heel hartelijk bedankt!

Luiden van de kerkklokken

Op eerste paasdag zullen we om 12.00 uur onze kerkklokken luiden, als teken van verbondenheid met allen die de kerkgang met Pasen moeten missen en om gezamenlijk uitdrukking te geven aan het goede nieuws van de opstanding van Christus.

Tot slot wensen wij elkaar moed, vertrouwen en Gods zegen toe.

Pas goed op uzelf en op elkaar,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heusden.


05-04-2020

Protestantse Gemeente Heusden op weg naar Pasen

GOD ZAL ZORGEN

Als het coronavirus dreigt...
 
Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!
 
Je dacht dat God zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden -
maar dan: een wond die niet geneest!
Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.
 
Je meende: Christus is zo machtig,
één woord - het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.
 
Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwig Pasen zijn!  

André F. Troost

melodie: Wie maar de goede God laat zorgen

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag mochten we tijdens de dienst (na de verkondiging) bovenstaande lied zingen. “Hij zal morgen doen wat geen mens verwacht: dan zal de aarde hemel zijn, dan zal het eeuwig Pasen zijn”. Een prachtig vooruitzicht en inspirerend voor de komende Stille Week die zondag begint met Palmzondag!

Afgelopen dinsdag hoorden we vanuit onze regering dat de eerdere maatregelen aangaande “sociale distantie” worden verlengd tot 28 april. Nu het langer duurt dan we allemaal hadden gehoopt wordt het gemis aan ontmoeting en contact steeds sterker. Toch mogen we ook heel dankbaar zijn voor de technische mogelijkheden van deze tijd, waardoor we ons met elkaar, al is het op afstand, verbonden mogen voelen. Ondanks veel hartverwarmende initiatieven blijft het een onwerkelijke en ontregelende tijd.  

Ook onze koning Willem-Alexander gaf aan, in gesprek ds. René de Reuver, onder de indruk te zijn van velen die in deze bizarre tijd op creatieve wijze vormgeven aan het kerk-zijn. Tevens sprak hij grote waardering uit over de wijze waarop de kerk gehoor geeft aan de richtlijnen vanuit de overheid.

Onze erediensten in Heusden op weg naar Pasen

Nu duidelijk is dat we ook tijdens de paastijd niet fysiek bij elkaar kunnen komen, gaan we ervoor zorgen dat we zowel de Stille Week als Paasmorgen gezamenlijk kunnen beleven. Juist in de Stille Week en op het Paasfeest doet het pijn niet bij elkaar te kunnen komen. Daarom geven we ook in de komende week extra aandacht aan het “samen” oplopen in deze week.

Deze zondag is het Palmzondag, ook Passiezondag genoemd. Het markeert het begin van de Stille Week. Dit jaar zal de stilte ongetwijfeld sterker van kracht, en anders geladen zijn. Maar we gaan op weg naar Pasen, het belangrijkste feest van de kerk. Dat zal te merken en te zien zijn, want met Pasen gaan we er ook echt een feestelijke dienst van maken! In de komende week leven we daarnaar toe.

 • Maandag, dinsdag en woensdag zullen we om 19.00, via YouTube en Kerkomroep.nl, de passiestonden (in de vorm van 3 eenvoudige meditatieve vieringen) kunnen bijwonen. Ds. Doedens zal namens de Lutheranen een passiestonde leiden en dominee Verbaas zal twee vieringen leiden. Hiermee neemt onze dominee ook de beurt van diaken Soeterboek over, die herstelt van corona.
 • Goede Vrijdag 10 april om 19.30 zullen we het sterven van onze Heer Jezus Christus herdenken in een dienst van Woord en Gebed. Ook deze dienst zal bij te wonen zijn via Kerkomroep.nl en YouTube..

Het Heilig Avondmaal in onze gemeente

Vanuit de landelijke Protestantse Kerk wordt op de mogelijkheid van een ‘thuisviering van het Heilig Avondmaal’ gewezen. Thuisviering wil zeggen: in de kerk wordt het avondmaalsformulier voorgelezen en brood en wijn in zeer kleine kring gedeeld; thuis delen gemeenteleden eveneens brood en wijn. Wij als Protestantse Gemeente te Heusden mogen daarvoor kiezen.

Wij realiseren ons dat juist in crisistijd mensen behoefte hebben aan een viering van de gemeenschap met Christus en elkaar. Ook leden van onze gemeente hebben te kennen gegeven uit te zien naar een ‘thuisviering’. Daartegenover staat een wezenlijk punt dat een Avondmaalsviering de concrete, zichtbare gemeenschap is en tijdens de viering het ene brood en de ene wijn gedeeld wordt. Van zowel een zichtbare gemeenschap als één brood en één wijn is momenteel helaas geen sprake. Daarnaast vinden wij dat een ‘thuisviering’ niet helemaal past bij het plechtige en ‘heilige’ karakter van de Avondmaalsviering.

Alles overwegende hebben we besloten om de Avondmaalsviering uit te stellen en geduld te hebben tot we weer als gemeente in de Catharijnekerk mogen samen komen. We bidden en hopen dat dit weer snel mag gebeuren! De pijn en dat gemis van samen fysiek vieren, samen brood en wijn delen, net als het samen koffiedrinken na de ochtenddienst zullen we met elkaar moeten doorstaan. Geduld en volharding zijn niet voor niets ook vruchten van de Geest. Dat is niet makkelijk, we zullen hierin met elkaar nu moeten oefenen.

Ook de avondmaalsviering in huize Antonius zullen we onder de huidige omstandigheden moeten uitstellen.

Paaswake in de Stille Week

De specifieke sfeer, de kring, de medewerking van jongeren, het binnenbrengen van de paaskaars in de donkere kerk en de doopgedachtenis zijn niet eenvoudig over te brengen via Kerkomroep.nl. We onderzoeken momenteel nog hoe we op een alternatieve manier aandacht kunnen geven aan het Licht van Christus dat in de paasnacht op wonderlijke wijze opnieuw is gaan schijnen.

De kerkklokken luiden tot eind april

Het luiden van de ‘klokken van hoop en troost’ is verlengd tot eind april. Iedere woensdag in april luiden we de klokken van 19.00 tot 19.15. Hiermee willen we als kerkelijke gemeente mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Fijn dat we deze oproep tot gebed, tot andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen mogen voortzetten. Voor meer informatie zie www.klokkenvanhoop.nl.

Uitstel Solid Friends reis naar Zuid Afrika

In overleg met de Stichting Lebone Village is besloten de reis van de Solid Friends naar Zuid-Afrika voor onbepaalde tijd uit te stellen. Een erg ingrijpend besluit voor onze jongeren, die al twee jaar bezig zijn met de financiële en organisatorische voorbereiding! Vanwege de ernst van het virus dat ook in Zuid-Afrika is, is het onverantwoord om de reis in juli doorgang te laten vinden. Een nieuwe datum zal in de komende weken/ maanden worden gezocht. We vragen uw gebed voor onze Afrikagangers die met deze teleurstelling nu moeten omgaan en ook voor de kinderen en ouderen in Lebone Village waar nu extra zorgen voor zijn. We zijn trots op jullie, jongeren, voor het werk wat jullie allemaal hebben verzet voor dit mooie doel en hoe jullie met het besluit om uit te stellen omgaan!

We roepen u/jou ook op om extra aandacht (in gebed) te hebben voor onze jongeren en hun ouders die op hun manier moeten omgaan met wat hen overkomt rondom school/examens, onderhouden van vriendschapsrelaties en het annuleren van veel van wat belangrijk voor hen is (hobby’s, sporten etc.)

Annuleringen van kerkelijke acties in april

In april worden de volgende geplande acties geannuleerd:

 • Sam’s Kledingactie, die jaarlijks wordt georganiseerd door onze diaconie, voor dit jaar gepland op zaterdag 25 april
 • De jaarlijkse plantenmarkt georganiseerd door de Solid Friends in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters

Anders verbonden

We zijn en blijven met elkaar verbonden, maar anders. We staan er niet alleen voor en we laten elkaar ook niet alleen. Op allerlei manieren wordt de verbinding gezocht en dat is prachtig om te zien. Ook in een tijd waarin het ook onze opdracht is om juist nu fysieke afstand te bewaren. Wij blijven graag herhalen wat we eerder schreven: Heeft u zorgen of (hulp-)vragen, heeft u tips of wilt u uw hulp aanbieden mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel onze scriba Huib de Waal (0416-662568) of onze predikant ds. Frans Willem Verbaas (0416-531663).

Samen op weg naar Pasen

Laten we komende week in verbondenheid met elkaar op weg gaan naar Pasen. We staan er niet alleen voor. GOD ZAL ZORGEN!

Tot slot wensen wij elkaar moed, vertrouwen en Gods zegen toe.

Pas goed op uzelf en op elkaar,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heusden

 


02-04-2020

De Protestantse Gemeente te Heusden is vanwege de Covid-19-maatregelen succesvol digitaal gegaan. Vorige week hadden we meer dan 500 kijkers!! Hoewel deze nieuwe manier van gemeente-zijn ons goed afgaat, geven we toch de voorkeur aan de ‘onderlinge samenkomsten’, onze kerkdiensten in onze oude vertrouwde Catharijnekerk. De voorbereidingen om iedereen in onze kerk te kunnen ontvangen gaan onverminderd door. Niet alleen de binnenkant van de kerk is een punt van beheer, maar net zo goed de buitenkant….! zie: https://www.youtube.com/watch?v=nczonGvAsg0


29 maart 2020

Beste gemeenteleden,

De ontwikkelingen volgen elkaar pijlsnel op! Na afgelopen week de oproep te hebben ontvangen van “sociale distantie” werden maandag nieuwe maatregelen afgekondigd. Dit betekende aangescherpte maatregelen gericht op evenementen en samenkomsten. Fijn dat er uitzonderingen op het verbod op samenkomsten zijn waardoor wij als Protestantse Gemeente Heusden internet-kerkdiensten kunnen blijven verzorgen. Zoals het nu naar uitziet zal deze vorm van eredienst doorlopen tot en met 1e pinksterdag op 31 mei.

Onze eredienst in Heusden

Onze eredienst van afgelopen zondag met als thema “Wie draagt de Kroon” werd via Kerkomroep.nl door meer dan 120 luisteraars en meer dan 200 kijkers (huiskamers) bijgewoond. Daarnaast telden we ook nog eens meer dan 250 weergaven op YouTube. Een grote zegening dat wij de Lofzang samen op deze manier gaande kunnen houden!

Wel waren er wat uitdagingen met de bereikbaarheid van kerkomroep.nl waardoor de dienst iets na 10 uur pas op YouTube stond. Graag vragen wij u komende weken om een beetje geduld, mocht om 10 uur de uitzending nog niet op YouTube staan. Probeert u het dan na een kwartier of een half uur gewoon nog een keer.

Gebed

”Ik bid voor jou!“

Vier kleine woordjes,

maar wat wordt er veel in gezegd.

Al je verdriet, je pijn, je moeite

wordt voor Gods troon neergelegd.

Zolang er mensen voor je bidden,

sta je in ’t leven niet alleen.

Zij bouwen met gevouwen handen,

een muur, beschermend om je heen.

Afgelopen woensdag om 12.00 uur ’s-middags baden christenen wereldwijd samen het 'Onze Vader'. Dit was naar aanleiding van de oproep van Paus Franciscus: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen samen willen voorstellen hun stemmen te verheffen naar de hemel."

Wij roepen u ook deze week op om te bidden voor iedereen die ons gebed goed kan gebruiken: mensen die ziek zijn, die naasten hebben die ziek zijn, voor kwetsbare mensen en voor hen die de zorg voor hen dragen. Laten we hierin niet vergeten degenen die rouwen om overleden familieleden of vrienden. Mocht u wensen voor voorbede tijdens onze kerkdienst hebben, dan kunt u dit laten weten aan onze scriba Huib de Waal: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voortdurende aandacht voor elkaar

Met dankbaarheid zien we dat er veel initiatieven worden genomen om invulling te geven aan de oproep om naar elkaar om te kijken! Zowel jong als oud heeft de afgelopen week zijn/haar steentje hieraan bijgedragen door te bellen, te mailen/appen/facetimen, een kaart te sturen of er op een andere manier er voor elkaar te zijn. U vindt op de website van de landelijke Protestantse Kerk praktische tips (https://www.protestantsekerk.nl).

Ook willen wij graag herhalen wat we afgelopen week schreven: Heeft u zorgen of (hulp-)vragen, heeft u tips of wilt u uw hulp aanbieden mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel onze Scriba Huib de Waal (0416-662568) of onze predikant ds. Frans Willem Verbaas (0416-531663).

Ook zullen we waar mogelijk bijdragen aan het initiatief “Heusden Helpt” van de Kerngroep Eenzaamheid Heusden.    

Het luiden van kerkklokken

Als Protestantse Gemeente te Heusden hebben op 18 maart en 25 maart de klokken van onze Catharijnekerk geluid. Dit zullen we ook komende woensdag 1 april doen van 19.00 tot 19.15. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ willen we als kerkelijke gemeente mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is ook een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Extra Corona maatregelen in onze kerkelijke gemeente

Als gemeente hebben wij deze week extra maatregelen moeten nemen.

 • Onze erediensten in de ochtend zullen tot en met 31 mei via internet worden aangeboden.
 • Alle andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan.

Samen op weg naar Pasen

Volgende week zondag is het Palmzondag. Samen met de Stille Week die daarop volgt en het Paasfeest gaan we naar een hoogtepunt in ons kerkelijk jaar. Hier willen we als gemeente dan ook extra aandacht aan geven. We zullen internetdiensten verzorgen op Palmzondag, passiestonden op maandag, dinsdag en woensdag in de Stille Week en een dienst op Goede Vrijdag. Het Paasfeest willen we ook via internet met u vieren. Verdere details zullen nog volgen.

Tot slot wensen wij elkaar moed, vertrouwen en Gods zegen toe.

Pas goed op uzelf en op elkaar,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heusden

 


22 maart 2020

Door de landelijke oproep tot ‘sociale distantie’ is de mogelijkheid voor het direct contact tussen de leden in onze gemeente verminderd. Dit is ook voor ons uitgangspunt in onze overwegingen en maatregelen die wij voorstellen. Met deze nieuws-update in de zondagsbrief informeert de kerkenraad de leden van de Protestante Gemeente te Heusden over belangwekkende zaken tijdens de Corona-crisis. De wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus raakt ook de kerken en raakt het gemeenteleven. Als leden van de Protestantse Gemeente Heusden mogen we weten van hoop en perspectief en we mogen elkaar en anderen bemoedigen.

Hoop wordt juist in tijden van crisis sterk ervaren, zowel in het persoonlijke leven als in de samenleving. Hoop is in tijden van crisis een opening waardoor de toekomst een lichtstraal in het heden werpt.”

Citaat Tomàš Halík bij zijn vijfde boek: Niet zonder hoop.

Als kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heusden roepen we ieder gemeentelid op om:

 1. Op allerlei manieren voluit onze verantwoordelijkheid te nemen, met het oog op het welzijn van onze naasten en onze eigen gezondheid. Daarin kunnen wij als crisisteam ondersteunen en bemiddelen bij noodzakelijke hulp zoals bijvoorbeeld:
  • De nodige boodschappen doen in geval een gemeentelid niet zelf de mogelijkheid heeft 
  • Oudere gemeenteleden helpen met wat zij nodig hebben met inachtneming van de “sociale distantie”
 2. Juist nu via verantwoorde wegen extra (pastorale en diaconale) aandacht te hebben voor oudere en kwetsbare mensen, die zich eenzamer en angstiger kunnen voelen dan gewoon. Maar ook voor de jongeren en hun ouders. Dit kan door:
  • Goed om je heen te kijken in je omgeving en aandacht geven waar mogelijk
  • Extra telefonische aandacht via ouderenpastoraat
  • Jongeren en ouders een luisterend oor bieden
  • Sturen van een kaart
 3. De Lofzang gaande houden. Dit doen we door:
  • De gezamenlijke erediensten op zondagochtend virtueel voort te zetten
  • Door mee te werken aan landelijke initiatieven van de PKN
  • Klokken luiden op momenten voor bezinning en gebed
 4. Voorbede te doen voor alle mensen, in het bijzonder voor hen die getroffen zijn door het virus of door het verlies van dierbaren; voor bestuurders en regeerders die de nodige beslissingen hebben te nemen; en voor allen die op medisch terrein zich inzetten om het virus te bestrijden en om patiënten de nodige zorg te verlenen.

Corona Crisisteam Protestantse Gemeente te Heusden

De impact van het Corona-virus vraagt zorgvuldigheid van ons allemaal. Wij roepen onze gemeenteleden op de richtlijnen van RIVM en de GGD te volgen. Daarnaast treed het Moderamen op als corona-crisisteam. Heeft u zorgen of (hulp)vragen, heeft u tips of wilt u uw hulp aanbieden, mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel onze Scriba Huib de Waal (0416-662568) of onze predikant ds. Frans Willem Verbaas (0416-531663). Bij nieuwe ontwikkelingen houden en brengen we u zoveel mogelijk op de hoogte via onder andere deze zondagsbrief, de website en sociale media. En voor degene die geen toegang heeft tot internet wordt de nieuwsbrief rondgebracht.

Corona maatregelen in onze kerkelijke gemeente

De verspreiding van het Corona-virus heeft deze week ook in ons land geleid tot ingrijpende preventieve maatregelen. Ook hebben we voor onze gemeente preventieve maatregelen getroffen voor de komende weken.

 • Onze erediensten in de ochtend zullen tot 5 april virtueel worden gehouden. Gemeenteleden kunnen deze diensten bijwonen via kerkomroep.nl en Youtube (via de pgheusden.nl webpagina). De middagdiensten zullen komen te vervallen
 • Gezien het advies van “sociale distantie” worden alle groepsbijeenkomsten tot 6 april afgelast. Afgelastingen voor de komende 2 weken zijn o.a.:
  • Spirit en Esprit (24 maart)
  • Consistorie (24 maart)
  • Avondgebed (25 maart - maar wel Dag van Nationaal Gebed!)
  • Leerhuis Augustinus (25 maart)
  • Welkom aan Tafel (26 maart)
  • Open Cirkel (26 maart)
  • Cantorij (donderdagse repetities)
  • Kerkenraadslunch (29 maart)

 Thuis met de gemeente verbonden

Afgelopen week hebben velen de dienst bijgewoond via Kerkomroep.nl. Toen is ook gebleken dat u te maken kunt krijgen met piekdrukte op Kerkomroep. Dit is afgelopen week ook gebleken. De Stichting Kerkomroep spant zich in voor toereikende capaciteit; Om vooralsnog zeker te zijn dat iedereen om 10 uur de dienst kan bekijken zullen wij de kerkdienst om 10 uur ook via youtube beschikbaar maken op onze pgheusden.nl. Hierdoor kunnen we allen, met beeld, thuis in de eredienst met elkaar verbonden zijn.

Het pastoraal bezoekwerk in onze Protestantse Gemeente te Heusden

Omzien naar elkaar is belangrijk! In algemene zin geldt echter nu voor al het pastoraal bezoekwerk een negatief advies. De landelijke oproep ‘Mijd sociale contacten ’prikkelt ieders creativiteit om oog en oor voor elkaar te hebben. Benut telefoon en sociale media om elkaar nabij te zijn, elkaar te bemoedigen en om te zien naar elkaar.

Tot slot wensen wij elkaar moed, vertrouwen en Gods zegen toe. Pas goed op uzelf en op elkaar,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heusden