kerk

Heusden

Al in het jaar 1210 wordt van een kerk te Heusden melding gemaakt. Het restant, de in Romaanse stijl gebouwde toren, is in 1944 verwoest. In 1328 wordt de kerk uitgebreid met een noorder- en zuiderzijbeuk. Ook komt er een koor in gotische stijl. In 1555 wordt in plaats van de noordbeuk een dwarsschip gebouwd en komen er drie traveeën, in afwisselende lagen baksteen en natuursteen. Hier treft men nog altijd versieringen aan in gotische stijl.
De stadsbrand van 1572 vernielt grote delen van de kerk. Vanaf 1579 volgt een grondige restauratie. In 1628 wordt het waarschijnlijk in 1412 gebouwde nevenkoor aan de noordzijde gesloopt. In de jaren 1637-1639 wordt het koor vernieuwd. Door terugtrekkende Duitse troepen wordt in de nacht van 4 op 5 november 1944 de toren opgeblazen. Ook het westelijk deel van de kerk wordt verwoest. Na de oorlog wordt de kerk aan de westzijde op sobere wijze afgesloten en gerestaureerd. De toren, de westelijke kapellen en de verwoeste travee zijn niet herbouwd. De omtrek van de fundamenten is aangegeven in de bestrating.In de kerk bevinden zich, naast fraaie grafzerken, tekstborden uit de 16e en 17e eeuw en een recent gerestaureerd gildenbord, klokken uit 1334, 1501 en 1518. Een klok uit 1412 hangt thans in de dakruiter. Zeer fraai is het uit 1733 daterende praalgraf van de baron Van Friesheim, van 1711-1733 gouverneur van Heusden. Het ontwerp van dit grafmonument is van Jacob Marot en het beeldhouwwerk is uitgevoerd door Jan Baptist Xaverij. 


Heesbeen


De dorpskerk van Heesbeen is een éénbeukig rechtgesloten kerkje dat romano-gotisch is. De vlak opgaande bakstenen toren is 14e-eeuws. Het schip is in de 18e eeuw ingrijpend verbouwd, waarbij de meeste kenmerken van de oudere kerk verloren zijn gegaan. In de westelijke helft van de kerk is nog tufsteen te vinden. Het interieur omvat een preekstoel, een herenbank, een wapenbord en wat koperwerk uit de 18e eeuw. Voorts is er een grafzerk met daarop de gebeeldhouwde figuren van Willem Torck, heer van Heesbeen († 1557) en zijn vrouw Bartha Pieck.

Hoewel het kerkgebouw behoort tot de Protestantse Gemeente te Heusden zijn er op dit moment geen plannen om er diensten te organiseren. Wel worden er, met toestemming van de Protestantse Kerk in Nederland, nog diensten gehouden door de Hersteld Hervormde Kerk, aangezien de meerderheid van de lidmaten in Heesbeen zich in 2009 bij dit kerkgenootschap heeft aangesloten

De Joodse begraafplaats aan de Grotestraat in Heesbeen werd in 1865 in gebruik genomen ten behoeve van de Joodse gemeenschap te Heusden.

     


fb button anbi button

Naar boven