Gebruiksplan Catharijne Kerk 

In verband met het voorkomen van besmettingen met Covid-virus volgen wij de aanbevelingen van RIVM en Veiligheidsregio.
Een van de aanbevelingen, ook aangedragen door PKN, is een Gebruiksplan te maken en te publiceren (ofwel te communiceren naar u toe).

Onder aan deze pagina vindt u daarom het Gebruiksplan zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters en zoals goedgekeurd door het Moderamen.

Wij verzoeken u goed kennis te nemen van de inhoud van dit Gebruiksplan, inclusief de daarbijbehorende 5 bijlagen. De bijlagen geven u een indruk van hoe u dient te bewegen door de kerk bij o.a. binnenkomst en verlaten van de kerk.

Tenslotte nog eens de RIVM-regels:

  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

En onze eigen regels:

  •  Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
  • Volg de aanwijzingen op van de kosterij.
  • Toiletbezoek in de kerk tot een minimum beperken.

We vertrouwen op een ieders medewerking, laten we naar elkaar omkijken en risico's vermijden.